Fejlődési szakasz: imágó


Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
Az előhát hátulsó szögletei lekerekítettek (40. ábra), nem hajlanak felfelé, és az exocorium kiszélesedett részét majdnem annyival halad­ják túl, mint amilyen széles az exocorium az alapján. Az előhát oldal­ szélei majdnem egyenesek, a bűzmirigy kivezetőnyílása hosszú, egyenes levezetőcsatornában fekszik. Az állat zöldesszürke, a lábszárak és néha a lábfejek színe kissé barnás.

Az egész palearktikumban elterjedt, Afrikát kivéve. A Kárpát-medencében gyakori. Általában az Umbelliferák, Compositák és a Verbascum virágait keresi fel.
Gyümölcsfákon is található, de számottevő kártételéről még eddig nem tudunk, (V-IX., XII.) (= purpureipennis De Geer, nigricornis Fabr.) - Gyümölcspoloska


pudicus PD.

Megjegyzés: Az említett purpureipennis-t jelenleg külön fajnak tekintjük. - szerk.

Változatai:
1 (6) Pajzsa nem fekete.
2 (5) Az előhát hátulsó szöglete szélesen lekerekített.
3 (4) Vérpiros, néha bőrbarna. Lábszára és lábfeje piros, karmai feketék. - Faunaterületünkön nem túl gyakori, elszórtan található. (VI-IX .) ab. pyrrhosoma WESTW,
4 (3) Barnásfekete. Feje majdnem egészen fekete. Az előhát oldalszélei és a connexivum szintén fekete. - Igen ritka. Faunaterületünkön eddig az Alföről (Apatin, Farkasd, Pancsova) és az Adriai-tenger partvidékéről (Fiume) került elő. (V.) [ab. tarsatua M. R.]
5 (2) Az előhát hátulsó szöglete keskenyen lekerekített. Vérpiros. - Nem gyakori . Az Adriai-tenger partvidékéről, a Kárpátokból és a Mezőségbői, hazánkban
az Alföldről, a Dunántúli dombvidékről és a Börzsöny, valamint a Bükk hegységből került elő. (VI-VII.) ab. humeralia HONV.
6 (1) Pajzsa fekete. - Eddig csak Magyarországról került elő 1 példányban (Nova, Zala m., VII.) ab. atroscutellatus HFY.
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.

Magyar nevek:

közönséges gyümölcspoloska

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- Vásárhelyi-Csiby: Kabócák, bodobácsok (Búvár zsebkönyv)

gyümölcspoloska

Forrás:

- Rozner István (2004): Adatok a Mindszentkállai Öreghegy poloskafaunájához (Insecta: Heteroptera) - A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 21.

Tudományos név:

Carpocoris pudicus

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Vásárhelyi-Csiby: Kabócák, bodobácsok (Búvár zsebkönyv)

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region