Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Homloka és a fejtető is egyforma erősen pontozott. A szárnyfedők pontozása nagyon durva, a pontok határozottan sorokba tömörülnek. A csáp 2. és 3. íze világosabb. Lábai feketék, csak az ízületeik világosabbak. Az előtor háta többnyire sűrűn és durván pontozott. A csáp 2. és 3. íze közel egyformák, 4. és 6. íze alig hosszabb, 5. íze valamivel hosszabb, mint a 4. vagy a 6., egyik íze sem megvastagodott. A hímvessző hosszú és keskeny, párhuzamos szélű, a vége oldalt lekerekített és közepe kis hegyben kihúzott. 1,7—2,6 mm.

Előfordul egész Európában, keleten Közép-Ázsiáig. Közép-Európában a Ph. nigripes Fabr. és undulata Kutsch. mellett a legveszedelmesebb káposztabolha. A keresztesvirágú termesztett növényeken és gyomokon kívül a rezedán és Tropaeolum-on is él. Magyarországon ez a legközönségesebb kártevő — Fekete káposztabolha

Változata:

1. Csápja teljesen fekete. — Előfordul a törzsalak közt
ab. Erdősi Csiki
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar nevek:

közönséges káposzta-földibolha

Forrás:

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

fekete káposztabolha

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Phyllotreta atra

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás