Leírás

Hosszúkás feje előrefelé elkeskenyedő, elöl kúpszerűen lekerekített (30. ábra: D). Teste keskeny, ovális, sárgásbarna, barna. A szemek nagyok, félig besüllyedtek a fej oldalszélébe. Az egész előhát széles sávban színtelenül pontozott. Á hasoldalon levő 2 fekete hosszanti csík az utolsó előtti haslemez közepén levő fekete folt irányában, húzódik (34. ábra: A). 5-6 mm.

Egész Európában, Kisázsiában és Szíriában előfordul. Közép-Európában a nem leggyakoribb faja. Faunaterületünkön szintén gyakori. Leginkább homokos, kavicsos területeken él, fűcsomók alatt; főleg Erica-féléken, Thymus-on és Artemisia-n található. Imágó alakban telel át.

cursitans FABR.
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó

Fejlődési szakasz: lárva