Segítsd te is az izeltlabuak.hu működését! Bővebben

Fejlődési szakasz: imágó

1. oldal (1 - 3 / 258)

Találatok

1. oldal (1 - 10 / 156)

Találat dátumaarrow_downward Szerzőswap_vert Észlelte Példányok száma Képek száma
2022-05-28 hrytom hrytom 1 1 arrow_drop_down
2022-05-14 Almasfahej Almasfahej 1 1 arrow_drop_down
2022-05-04 Baggiobat Baggiobat 1 1 arrow_drop_down
2022-05-01 Almasfahej Almasfahej 3 2 arrow_drop_down
2022-05-01 Csipkebokor2 Csipkebokor2 2 3 arrow_drop_down
2022-05-01 Bán Csaba
bancs
Bánné Varga Klára, Bán Csaba 1 2 arrow_drop_down
2022-04-30 Horváth Dávid
Hirvenkurpa
Horváth Dávid 1 2 arrow_drop_down
2022-04-28 Szabó Balázs
Bazsi18
Szabó Balázs 1 3 arrow_drop_down
2022-04-27 Zsupos Vivien Zsupos Vivien 1 1 arrow_drop_down
2022-04-26 Mészáros Krisztina
Chris
Mészáros Krisztina 1 1 arrow_drop_down

Előfordulási térkép

Leírás

A szárnyfedők pontsorai finomak, sűrűn pontocskázottak, közterei szélesek, és azok is sűrűn és finoman pontozottak. Az elülső lábszár végén a külső oldalon tompa fogacska van (). Teste zömök és erősen boltozott (2. alnem: Spartomena Reitt.). — Az előtor háta harántirányban igen erősen domború, a szélein is finoman és szórtan pontozott, a szárnyfedők pontozása hátul sűrű és bőrszerű ráncokba folyik. A törzsalak teste fekete, a csápok töve, a felső ajak, a tapogatók, a lábszárak külső oldala, valamint az előtor és a szárnyfedők vörösbarna színűek. Az előtor hátán 2 fekete folt van, a szárnyfedőkön pedig 1 kis vállfolt, valamint elöl a 3. és 4. köztérben 1—1 és a 6., 7. köztérben középen 1—1 nagyobb folt van, azonkívül a varraton a középen is van egy közös kisebb folt (). 5—7 mm.

Tipikus pontusi elterjedésű faj, amely a Szovjetunió európai felének déli részétől a Bécsi-medencéig fordul elő. Magyarországon mindenütt közönséges és a lucernán nevezetes kártevő. Különösen az Alföldön és elsősorban a Tiszántúlon károsít. A kifejlett bogár telel át, kora tavasszal bújik elő a talajból, és április-májusban a legnagyobb a létszámuk. Egy ♀ 1000—1500 petét is lerak a levelek fonákjára, és elsősorban a lucernatő alsóbb részeire. A lárva háromszor vedlik, majd a talajban alakul át bábbá. Az új nemzedék nyár derekán jelenik meg, és különösen a maglucernában rendkívül káros lehet. A nyár második felében téli szállásra a talajba vonul. Tavasszal bogárfogó hálóval gyérítik a kártevőt; a maglucernásban vagy a 2—3. kaszálás után jelentkező kártétel esetén arzénes permetezés véd meg ellene. — Lucernabogár

Változatai:

1 (12) Fejük vörös.

2 (3) Sem a szárnyfedőin, sem az előtor hátán nincs fekete folt. — Nem ritka (= Sequensi Endr. nec Reitt.)
ab. innotata Weise

3 (2) Vagy a szárnyfedőkön, vagy az előtor hátán is van fekete folt.

4 (9) Az előtor hátán nincs fekete folt.

5 (6) A szárnyfedőkön a fekete vállfolt és a középső varratfolt hiányzik (). — Ritka (Érd)
ab. Dieneri Kasz.

6 (5) A vállbütykön van fekete folt.

7 (8) A szárnyfedőkön hiányzik a középső varratfolt (). — Nem ritka
ab. bistrimaculata Kasz.

8 (7) A szárnyfedők fekete foltjai a törzsalak foltjaival megegyeznek (). — Gyakori
ab. septempunctata Bechyné

9 (4) Az előtor hátán 2 fekete folt van.

10 (11) A szárnyfedők foltjai, mint a törzsalaknál, teljes számban megvannak és szabadok (). — Gyakori
ab. Sequensi Reitt.

11 (10) A szárnyfedők vállfoltjai és középső foltja összekötött (). — Ritka (Szalonca)
[ab. vittipennis Csiki]

12 (1) Fejük fekete, az előtor hátán mindig van 2 fekete folt.

13 (14) A szárnyfedők valamennyi fekete foltja hiányzik (). — Ritka (Siófok, Székesfehérvár)
ab. nigriceps Csiki

14 (13) Szárnyfedőik feketék vagy fekete foltosak.

15 (22) A szárnyfedők 2—4 fekete foltja szabadon áll.

16 (17) A szárnyfedők vállfoltja és közös varratfoltja a középen hiányzik (). — Morvaországból írták le, magyarországi előfordulása is várható
[ab. tetraspilota Bechyné]

17 (16) Vagy a vállfolt, vagy a középső varratfolt, vagy mind a kettő megvan.

18 (21) Vagy a vállfolt, vagy a közös varratfolt van csak meg.

19 (20) A vállfolt hiányzik, a közös varratfolt megvan (). — Nem ritka
ab. hexaspilota Bechyné

20 (19) A vállfolt megvan, a közös varratfolt hiányzik (). — Morvaországból ismerjük, előfordulása Magyarországon is várható
[ab. triangularis Bechyné]

21 (18) A szárnyfedők foltozása tipikus, mindegyiken 3—3 szabadon álló és egy közös varratfolt van (). — Nagyon közönséges
forma typica

22 (15) A szárnyfedők fekete foltjai összefolynak vagy a szárnyfedők alapszíne fekete.

23 (28) A szárnyfedők alapszíne vörös, foltjai nem, vagy csak alig kiterjedtebbek, a foltok különböző mértékben összefolynak.

24 (27) A szárnyfedőkön 2—2 folt folyik össze.

25 (26) A szárnyfedők közös varratfoltja az elülső varrat menti folttal folyt össze (). — Ritka (Mezőhegyes)
ab. conjuncta Endr.

26 (25) A szárnyfedők elülső varrat menti foltja a középső szegély menti folttal folyt össze (). — Ritka (Mezőhegyes)
ab. extraconjuncta Kasz.

27 (24) A szárnyfedőkön csak a vállfolt szabad, az elülső varratmenti folt a középső varratfolttal, az pedig a középső szegélyfolttal folyik össze (). — Ritka (Szeged)
ab. transversa Csiki

28 (23) A szárnyfedők alapszíne fekete, vagy a foltok erősen kiterjedtek.

29 (30) A szárnyfedők hátulsó felében egy nagyon széles fekete sáv húzódik, amely sem a szegélyt, sem a csúcsot nem éri el, és előrefelé majdnem a tövéig keskeny nyúlványt bocsát, de a vállfolt mégis szabad (). — Ritka (Mezőhegyes, Siófok) (= seminigra Mikšić)
ab. Bohumilae Bechyné

30 (29) A szárnyfedők alapszíne fekete, sárga foltokkal, sárga csúcsszegéllyel vagy anélkül. Az előtor fekete foltjai kiterjedtek, vagy a tor háta egészen fekete is lehet.

31 (32) Az előtor hátának alapszíne vörös, bár foltjai kiterjedtek, középen nem folynak össze és a tőszegély, különösen középen, vörös marad. A szárnyfedők oldalszéle a válltól a közepéig, tőszegélye és a pajzsocska körül a varrat, valamint 1—1 folt a közepe előtt vörös, egyebütt fekete (). — Ritka (Kalocsa)
ab. Speiseri Kasz.

32 (31) Az előtor háta egyszínű fekete, vagy foltjai harántirányban összefolynak és a töve is fekete. A szárnyfedők töve és varrata is fekete, esetleg teljesen egyszínű fekete.

33 (34) Az előtor hátának oldalszéle, elülső szegélye és azzal összefüggésben középen egy benyúló folt vörös. A szárnyfedők mellfedői és oldalszélük a csúcs körül világos sárgásbarnák, egyebütt fekete színűek (). — Ritka (Mezőhegyes)
ab. picea Weise

34 (33) Az előtor háta teljesen fekete.

35 (36) A fekete szárnyfedőkön elöl 3—3 vörösbarna folt van: 1—1 a varrat mellett, 1—1 középen és 1—1 a szegély mellett (). — Ritka (Mezőhegyes)
ab. tripallida Kasz.

36 (35) Szárnyfedőik egyszínű feketék, vagy csak a csúcslejtőn van egy nagy, közös vörös folt.

37 (38) A szárnyfedők csúcslejtőjén egy nagy, harántos, gyengén szív alakú közös vörös folt van (). — Ritka, eddig csak a Szerémségből (Horvátország) került elő
[ab. rubroanalis Stančić]

38 (37) Teste egyszínű fekete. — Ritka (Szeged, Mezőhegyes)
ab. diabolica Endr.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

közönséges lucernabogár

Források:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Otto Merkl, Szénási Valentin (2018): A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részének bogárfaunája (Coleoptera). (The beetle (Coleoptera) fauna of the southern part of the Turjánvidék Natura 2000 site.)

Tudományos név:

Gonioctena fornicata

Források:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

- Otto Merkl, Szénási Valentin (2018): A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részének bogárfaunája (Coleoptera). (The beetle (Coleoptera) fauna of the southern part of the Turjánvidék Natura 2000 site.)

Társalgás