Leírás

A connexivum apofízise eléri a potroh végét (36. ábra: A-B). Fekete alapszínű faj, a fejen a szemek hátulsó szélei között V alakú sárga sáv húzódik. Az előhát elülső részének közepe és a hátulsó rész oldalának alsó része sárga csíkot visel. Az elülső csípők előtti mellrész és a középső, valamint a hátulsó esipók előtti foltok, továbbá a csípők és a tomporok ventrális felülete és az utolsó haslemez sárgásfehér. 14-16 mm.


Európában, Kisázsiában, a Kaukázusban, Turkesztánban, Szibériában, Kínában és Japánban terjedt el. Faunaterületünkön elszórtan minden tájegységben megtalálták. Hazánkban leginkább a Dunántúl középső és északi területein, Budapest környékén és a Bükk hegységben gyakori, az Alföldön csak néhány lelőhelyét ismerjük. Folyók csendes öbleiben, lassú vizű patakok vízfelületén és tavak partjai mentén tartózkodik. Áprilistól október végéig találták, áprilisban és május elején, továbbá augusztusban közönséges - közönséges molnárpoloska.


Gerris paludum FABR. akt.: Aquarius paludum - szerk.
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)