Leírás

Az exocorium legfeljebb a legvilágosabb példányokon teljesen világos, a vége előtt a világos szín mindig megszakad (35. ábra: I-M). Az exo­ corium tövi fele hamarabb feketedik el, mint a végső része. A félfedők rajzoltai rendkívül változékonyak. A paramer hosszabb szőrű, mint a következő fajé (palustris - szerk.), csúcsi nyúlványa kissé vékonyabb és valamivel hosszabb, mint a palustris DOUGL.-é. Színezete - a félfedők mintázatának kivételével a pilosella THOMS.-éhoz hasonló. A félfedők a legvilágosabb példányokon is legalább szürkés behintésűek (35. ábra: I), a fokozatos sötétedés (35. ábra: J - L) eredményeként a mesocorium csúcsi foltjának kivételével a félfedők egész felülete feketévé lesz (35. ábra: M). Hazánkban a közepesen színezett példányok (35. ábra: J-L) a leggyakoribbak (34. ábra). 3,4-4,9 mm.


Messze elterjedt faj, Észak-Afrikában. Európa egész területén, Szibériában. Kamcsatkán, Kínában, Észak-Amerika egész területén, Közép-Amerikában és Dél-Amerika trópusi vid;kéin mutatták ki. Faunaterületünkön az alacsonyabb fekvésű területeken, elsősorban hazánkban gyakori. A Bakony-Börzsöny-Zempléni-hegyek vonalától délre szinte mindenütt nagy számban található, de nem közönséges. A csapadékos, hűvös nyugati területeken, Somogy és Baranya nagy részén, az Alföld szikes részein, Szolnok és Békés megyében kevés helyről került elő. A Balaton, a Velencei-tó környékén, a Duna mentén Budapesttől délre, továbbá a Duna-Tisza köze középső területein különösen gyakori, sós- és édesvizek partja mentén egyaránt előfordul. Imágó alakban telel. Rajzása az előző fajéhoz hasonló (= interstitialis SAY, laticollis REUT., pellucida GZ.)


pallipes FABR.
Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.