Leírás

Az előtor hátának oldalszéle kevésbé ívelt, előrefelé erősebben, hátrafelé alig, vagy nem keskenyedik el, a hátulsó szögletek előtt alig, vagy egyáltalán nem öblös, kétoldali hosszanti rovátkája rövidebb, szegélye elmosódottan pontozott. A szárnyfedők pontsorai durvák, közterei keskenyebbek és domborúak. A hímvessző oldalnézetben a hasoldal felé középen kissé púpos és a vége felhajló, hátoldala középen kissé nyeregszerűen benyomott és a vége görbült; felülről csaknem párhuzamos szélű, a vége hirtelen lekerekített és kis hegyben végződik (, ). 3—4 mm.

Előfordul csaknem egész Európában és a Kaukázusban. Magyarországon általánosan elterjedt és nagyon közönséges. Különösen a síkságon, nedves réteken, erdei tisztásokon, ligetes erdőkben gyakori. Tápnövényei különböző fűfélék, azonkívül a lóhere, a bogáncs és az aszat
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)