Leírás

A homlok egyenletesen domború. A csápdudorok rövidek és tompábbak (50. ábra: C, D). Az előhát keskenyebb, elülső része 1-1,25-szor olyan széles, mint a középvonalban mért hossza. Az előhát pereme keskenyebb, többnyire egy csipkesorral. A pofák a fejpajzson túlérnek, de végük ritkán hajlik befelé. A csápdudor és a pofák rendszerint világosak, a fej többi része sötét, a fejpajzs fekete. Az előhát hátulsó része domború, a rövid szárnyú példányoké kevésbé (49. ábra: B, C), elülső része világos, csak a tarajok végénél van 1-1 sötét kerek folt. A teljes szárnyú példányok félfedői a potrohon jócskán túlnyúlnak, a hártya egyszínű, erei sötétbarnák. A rövid szárnyú példányok félfedői a potrohon alig nyúlnak túl, a hártya is csipkézett, s a félfedők belső szegélye enyhén öblös, csak csúcsuk fedi egymást. A fedő töve világossárga, a félfedő többi része többé-kevésbé egyszínű piszkossárga. 2-3 mm.


Az egész Palearktikumban elterjedt faj, mely hazánkban is mindenfelé előfordul. Tápnövényei libatopfélék (Chenopodiaceae), melyeken, illetve azok tövén néha tömegesen található. Kifejletten telel át, imágóit itthon márciustól októ­ berig gyűjtötték, lárvái a nyári hónapokban találhatók - közösdéges recéspoloska


capitatum (WOLFF, 1804)
Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.