Segítsd te is az izeltlabuak.hu működését! Bővebben

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Feje és a szárnyfedők foltjai, valamint sávjai ércfényű kék színűek, vagy kékesen, bronzosan fénylők. Szárnyfedői hosszúak, megnyúltabbak, több mint kétszer olyan hosszúak, mint együttes szélességük. Előtora hengeres, oldalai majdnem párhuzamosak, vörösek, olykor közepét két elmosódott szélű fekete folt díszíti. A szárnyfedők közterei közül a 10. — a szegély mellett — kétszer olyan széles, mint a 9. A szárnyfedők rajzolata nagyon változó, csak a széles, sötét varratszegély állandó. Ez a varratsáv 3 közterecske szélességében ércszínű, csak a csúcsa előtt szűkül el egy közterecske szélességére. A törzsalaknak széles harántszalagja, továbbá vállfoltja és a csúcs előtt 1—1 elkülönült foltja van, egyébként sárga, a szegélye és a csúcsa vörös. A lábszárak töve sárga, egyébként ércszínű. 5—6,5 mm.

Egész Európában előfordul, keleten Szibériáig elterjedt. Faunaterületünkön is mindenütt otthonos, gyakori. Tápnövénye az Asparagus officinalis (V—VIII.) — Közönséges spárgabogár

Változatai:

1 (24) A szárnyfedők 1 vagy több harántcsíkja megszakított vagy hiányzik.

2 (19) A szárnyfedők sötét harántcsíkjai közül 1 vagy 2, vagy mind a 3 megszakított, de nem hiányzik.

3 (18) A szárnyfedőkön csak 1 vagy 2 harántcsík teljes, de nem hiányzik.

4 (7) A szárnyfedőkön csak 1 sötét harántcsík teljes.

5 (6) A középső harántcsík teljes, az elülső és hátulsó harántcsík megszakított. csak 1—1 oldalfolt jelzi (). — Gyakori, de nem a legközönségesebb változat (= cruciata Schust., crucifer Tunkl, octomaculata Tunkl)
forma typica

6 (5) A hátulsó harántcsík teljes, a középső és elülső megszakított, csak a szegély mellett 1—1 folt jelzi (). — Nálunk is előfordul a törzsalak közt, de nem gyakori (= tau Tunkl)
ab. quadripunctata Schust.

7 (4) A szárnyfedőkön 2 sötét harántcsík teljes.

8 (11) A hátulsó és középső harántcsík teljes, az elülső megszakított, és csak a váll tövében 1 folt jelzi.

9 (10) A hátulsó harántcsík és a csúcs között a sárga mezőben nincs fekete folt (). — Egyike a gyakoribb változatoknak (= normalis Schust., sexmaculata Tunkl)
ab. anticeconjuncta Pic

10 (9) A hátulsó harántcsík és a csúcs között a sárga mezőben 1—1 fekete folt van (). — Faunaterületünkön eddig még nem mutatták ki, de előfordulása várható
[ab. Malleti Pic]

11 (8) Vagy az elülső és a középső, vagy az elülső és a hátulsó harántcsík teljes.

12 (13) Az elülső és középső harántcsík teljes, a hátulsót a szárnyfedők közepén 1—1 fekete folt jelzi (). — Ritka (Győr, Kőszeg)
ab. apiceconjuncta Pic

13 (12) Az elülső és hátulsó harántcsík teljes, a középső megszakított.

14 (15) A középső harántcsík foltja a varrattal összefügg, harántszalagszerű, de nem teljes (). — A törzsalak közt fordul elő, de faunaterületünkön még nem találták meg (= impupillata Heyd.)
[ab. Heydeni Pic]

15 (14) A középső harántcsík maradványa 1 kis folt, amely vagy a szegélyen, vagy a korongon van, de a varrattal nem függ össze.

16 (17) A középső harántsáv maradványa 1 kis fekete folt a szárnyfedők korongján (). — Faunaterületünkről még nem mutatták ki
[ab. bisbipunctata Pic]

17 (16) A középső harántsáv maradványa a szegély mellett 1—1 nagyobb, háromszögű folt (). — Előfordul a törzsalak közt, de ritka (= pupillata Schust.)
ab. Schusteri Heyd.

18 (3) Mind a 3 sötét harántsáv megszakított és csak 1—1 folt jelzi őket. Így a szárnyfedőkön 3—3 folt marad a szegélyen (). — Nálunk még nem ismerjük, de előfordulása várható
[ab. incrucifer Pic]

19 (2) A szárnyfedőkön 1 harántcsík, mégpedig a középső, hiányzik.

20 (21) Az elülső és hátulsó harántcsík teljes, a középső hiányzik (). — Nálunk eddig még nem került elő (= moguntiaca Schust.)
[ab. Fauconneti Pic]

21 (20) A szárnyfedőkön nincs teljes harántsáv.

22 (23) A hátulsó harántsáv nem teljes, és a varrattal összefügg (). — Eddig csak az Északi-Kárpátokból (Bolesó Péchó) ismerjük
[ab. Brancsiki Laczó]

23 (22) A hátulsó harántsáv maradványa — 1 — 1 foltocska — a szárnyfedők közepén van (). — Faunaterületünkről még nem mutatták ki, de várható
[ab. multiplicata Pic]

24 (1) A szárnyfedők mindhárom sötét harántsávja teljes.

25 (26) A szárnyfedőkön 4—4 sárga folt van, amelyekben nincs fekete szemfolt (). — Valamennyi változat között ez a legközönségesebb (= trifasciata Schust., asparagi auct. non L.)
ab. Linnei Pic

26 (25) A szárnyfedőkön csak 3—3 kis sárga folt van, a 2—2 hátulsó sárga folt közepén fekete foltocska látható (). — Az Északi-Kárpátokból kimutatták (Bolesó Péchó)
[ab. pupillata Ahr.]
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

közönséges spárgabogár

Források:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

Tudományos név:

Crioceris asparagi

Források:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás