Egy rövid felhasználói kérdőív kitöltésére szeretnélek felkérni. Köszönöm, ha időt szánsz rá! Nagyban segíted ezzel az oldal fejlődését, jobbá tételét.

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Apró, az 1,8 mm-t nem haladja meg. Csápja rövid, 3. íze mindig valamivel rövidebb, mint a 2. (). Homloka igen durván recézett és emiatt fénytelen. Szárnyas. Szárnyfedői megnyúltak, keskenyek, válla széles és vállbütykei kiállnak. Felülete finoman és rendezetlenül pontozott, pontozása hátrafelé elmosódott, a pontok köze finoman recézett. Feje, a hátulsó combok, a hasa és a csápok vége fekete vagy barna. A ♂ elülső lábfejének 1. íze szélesebb, mint a lábszár vége (). Utolsó haslemeze középen gyengén és hosszan benyomott, a végén kis gödröcske van. A hímvessző oldalt a közepe előtt kissé befűződött, a vége kerekítve kiszélesedett és derékszögű hegyben végződik (). 1,3—1,8 mm.

Előfordul csaknem egész Európában, a Földközi-tenger mellékén, keleten a Kaukázuson, Transzkaspián keresztül Turkesztánig. Magyarországon egyike a legközönségesebb fajoknak. Plantago- és Chenopodium-fajokon él (= pusillus Gyll., medicaginis All.)

Változatai:

1. Olyan, mint a törzsalak, de szárnyatlan, válla keskeny és vállbütykei majdnem hiányoznak. — A törzsalak közt nem ritka
ab. minimus Kutsch.

2. Szárnyas. A szárnyfedők varratsávja fekete vagy barna. — Szórványosan előfordul a törzsalak közt
ab. funereus Rey

3. Az előtor háta sötétbarna vagy fekete. — Nem ritka
ab. coliaris Steph.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

közönséges útifű-földibolha

Források:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

Tudományos név:

Longitarsus pratensis

Források:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás