Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Apró, az 1,8 mm-t nem haladja meg. Csápja rövid, 3. íze mindig valamivel rövidebb, mint a 2. (). Homloka igen durván recézett és emiatt fénytelen. Szárnyas. Szárnyfedői megnyúltak, keskenyek, válla széles és vállbütykei kiállnak. Felülete finoman és rendezetlenül pontozott, pontozása hátrafelé elmosódott, a pontok köze finoman recézett. Feje, a hátulsó combok, a hasa és a csápok vége fekete vagy barna. A ♂ elülső lábfejének 1. íze szélesebb, mint a lábszár vége (). Utolsó haslemeze középen gyengén és hosszan benyomott, a végén kis gödröcske van. A hímvessző oldalt a közepe előtt kissé befűződött, a vége kerekítve kiszélesedett és derékszögű hegyben végződik (). 1,3—1,8 mm.

Előfordul csaknem egész Európában, a Földközi-tenger mellékén, keleten a Kaukázuson, Transzkaspián keresztül Turkesztánig. Magyarországon egyike a legközönségesebb fajoknak. Plantago- és Chenopodium-fajokon él (= pusillus Gyll., medicaginis All.)

Változatai:

1. Olyan, mint a törzsalak, de szárnyatlan, válla keskeny és vállbütykei majdnem hiányoznak. — A törzsalak közt nem ritka
ab. minimus Kutsch.

2. Szárnyas. A szárnyfedők varratsávja fekete vagy barna. — Szórványosan előfordul a törzsalak közt
ab. funereus Rey

3. Az előtor háta sötétbarna vagy fekete. — Nem ritka
ab. coliaris Steph.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

közönséges útifű-földibolha

Források:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

Tudományos név:

Longitarsus pratensis

Források:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás