Leírás

Pajzsocskája rövidebb, mint amilyen széles, szélei a tövétől kezdve összetartanak. Az 5. potrohszelvényen is a connexivum élén van a légzőnyílás. Az előző fajhoz (avenius - szerk.) nagyon hasonló, valamivel világosabb. A csáp 4. ize világosabb a többinél A hártya barna, a töve világos. 4,5-5 mm.


Egész Európában elterjedt faj, hazánk hegy és dombvidékein többfelé gyűjtötték. Gyertyán, bükk, tölgy, fűz és rózsa kérge alatt találták. Ismert tápnövényei a lepketapló (Trametes versicolor), a labirintustapló (Daedelea quercinna) és a borostás réteggomba (Stereum hirsutum)


laevis (FABRICIUS, 1775)
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó