Leírás

Megnyúlt testű, életében élénkzöld poloska. Feje hosszúkás, a fejpajzs erősen előreáll (33. ábra). Csápja erős, leghosszabb a 2. íze, a 4. íz mindig jóval rövidebb, mint a 3. íz. A csápon csak rövid, sörteszerű szőrözet van, nincsenek rajta hosszú, finom szőrök. A rövid szárnyú hímek előháta majdnem téglalap alakú, a teljes szárnyúaké és a nőstényeké hátrafelé valamelyest kiszélesedik, a hímeké feketés-sárgászöld hosszanti csíkokkal tarkított, a nőstényeké többnyire egyszínű világoszöld. A rövid szárnyú példányok pajzsocskája háromszögletű, hegye lekerekített, a teljes szárnyúaké a csúcsa felé enyhén kihúzott. A rövid szárnyú példányok félfedője 2-szer olyan hosszú, mint a pajzsocska, a hártya éppen csak felismerhető, a teljes szárnyú nőstényeké 3-szor, a hímeké 5-ször olyan hosszú, mint a pajzsocska. A hímek potrohának oldalai csaknem párhuzamosak, a nőstények potroha enyhén kiszélesedik. Számos rövid szárnyú nőstény potrohának hátoldalán jól látható vörös sáv húzódik. 7,9-9,3 mm.


Polifág faj, fűféléket szívogat, azoknak is leginkább a még éretlen magvait kedveli. Peteként telel át. Lárvái emlékeztetnek az imágóra (34. ábra; B, C), de egész testüket sörteszerű szőrök borítják. Imágói május-júniusra fejlődnek ki, hímjei valamivel később, mint a nőstények. A nyári peterakás elhúzódik, közben többször párzanak, s a nőstény több alkalommal rakja le petéit, egyszerre akár húszat is. A peték a tápnövény szárára vagy levelére kerülnek, egyesével vagy egy sorban egymás mellé. Adataink szerint Magyarországon szeptemberre kifejlődik egy 2. nemzedék is, és ennek petéi telelnek át. Az 1. nemzedékben gyakoribbak a teljes szárnyú példányok. Imágóit az országnak szinte minden részén májustól októberig fogták - kurtaszárnyú karimáspoloska


miriformis (FALLÉN, 1807)
Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó

Fejlődési szakasz: lárva