Fejlődési szakasz: imágó

Fejlődési szakasz: lárva


Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
A csáp 2. íze sárga, csak a töve és a csúcsa fekete vagy feketésbarna (38. ábra: G). Potroha alig szélesebb, mint az előháta. A lábszárak belső oldalán sűrűn álló, a lábszár átmérőjénél hosszabb szőrök vannak (38. ábra: A). Az előhát és a pajzsocska szőrözete sűrű. Karcsú testű faj, a következő 2 fajnál (medius, agilis - szerk.) világosabb színű (36. ábra). A test szőrzete változékony, ez különösen a csáp 2. ízén kifejezett. Ennek szőrözete olykor egynemű, többé-kevésbé ferdén álló szőrökből áll, máskor azonban ezek közt néhány a csápra merőlegesen álló, finomabb szőr is megjelenhet. A szemektől a csápdudor csúcsáig mért távolság nem hosszabb az onnan a pofák csúcsáig mért távolságnál (38. ábra: D). A csáp 2. ízén nagyon ritkán halvány középső gyűrű is megjelenhet. Szipókája nem éri el a hátulsó csípőket. Lábai karcsúak, combjain ritkán álló hosszabb szőrök vannak. Hátulsó combjának harmada fekete. 9,5—13 mm.


Mediterrán faj, mely északon Lengyelországig előfordul. A Kárpát-medencében mindenfelé elterjedt, a nem leggyakoribb faja. Kutyatej (Euphorbia) nedveit szívja, elsősorban a magvakat. Lárvájával (37. ábra: B) együtt rendszerint a tápnövény alatt található. Legtöbb imágóját májusban fogták, augusztus közepéig rajzik erőteljesebben, áttelelő példányai október végén kerültek elő — kutyatej-gyűrűspoloska


albipes (FABRICIUS, 1781)
Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.

Magyar nevek:

kutyatej-karimáspoloska

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

kutyatej-gyűrűspoloska

Forrás:

- Rozner István (2004): Adatok a Mindszentkállai Öreghegy poloskafaunájához (Insecta: Heteroptera) - A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 21.

Tudományos név:

Dicranocephalus albipes

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region