Neked is van fényképed, amit megosztanál? Regisztrálj! ×

Leírás

A csáp 2. íze sárga, csak a töve és a csúcsa fekete vagy feketésbarna (38. ábra: G). Potroha alig szélesebb, mint az előháta. A lábszárak belső oldalán sűrűn álló, a lábszár átmérőjénél hosszabb szőrök vannak (38. ábra: A). Az előhát és a pajzsocska szőrözete sűrű. Karcsú testű faj, a következő 2 fajnál (medius, agilis - szerk.) világosabb színű (36. ábra). A test szőrzete változékony, ez különösen a csáp 2. ízén kifejezett. Ennek szőrözete olykor egynemű, többé-kevésbé ferdén álló szőrökből áll, máskor azonban ezek közt néhány a csápra merőlegesen álló, finomabb szőr is megjelenhet. A szemektől a csápdudor csúcsáig mért távolság nem hosszabb az onnan a pofák csúcsáig mért távolságnál (38. ábra: D). A csáp 2. ízén nagyon ritkán halvány középső gyűrű is megjelenhet. Szipókája nem éri el a hátulsó csípőket. Lábai karcsúak, combjain ritkán álló hosszabb szőrök vannak. Hátulsó combjának harmada fekete. 9,5—13 mm.


Mediterrán faj, mely északon Lengyelországig előfordul. A Kárpát-medencében mindenfelé elterjedt, a nem leggyakoribb faja. Kutyatej (Euphorbia) nedveit szívja, elsősorban a magvakat. Lárvájával (37. ábra: B) együtt rendszerint a tápnövény alatt található. Legtöbb imágóját májusban fogták, augusztus közepéig rajzik erőteljesebben, áttelelő példányai október végén kerültek elő — kutyatej-gyűrűspoloska


albipes (FABRICIUS, 1781)
Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó

Fejlődési szakasz: lárva