Leírás

6 mm-nél hosszabb. Teste sárgásbarna, szárnyfedőin apró fekete foltok vannak. A csápok töve, lábai a csípőkkel együtt, a potroh oldalszegélye és a fej pajzsa sárga, hasoldala pedig fekete. A szárnyfedők oldalpereme duzzadt, váltakozó közterei, de különösen a 3. bordaszerűen kiemelkedik; felülete recézett és zsírfényű. Az előtor háta durván és elmosódottan pontozott. Teste széles tojás alakú. A szárnyfedők tövét szemcsesor díszíti (). 6—7 mm; 4—4,6 mm széles.

Előfordul csaknem az egész palearktikus tájban, keleten Japánig. Magyarországon főleg a síkságon és a dombvidéken közönséges. Tápnövénye a Chenopodium album és az Atriplex hastata, de a répa is, amelyen kártevő. Az áttelelt bogarak áprilisban petéznek. Petéiket a laboda és a libatop leveleire csomókban rakják le. A petecsomókat nyálkával borítják, amely hártyaszerűen borítja és védi a petéket. A kikelő lárvák a növények leveleivel táplálkoznak. A gyomnövényekről térnek át a répafélékre, amelyeken nagy károkat okozhatnak. A lárvák 2—3 hét alatt fejlődnek ki. A bábozódás a leveleken történik. Az 1. nemzedék bogarai június táján jelennek meg. A 2. nemzedék bogarai augusztusban jönnek elő, de ezek már nem petéznek, hanem áttelelnek (VI— VII., VIII—V.) — Pajzsos labodabogár
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)