Leírás

A ♀ lábai sárgák, a szárnyfedők sárga csúcsfoltja eléri a szegélyt, a farfedő vége középen mélyen kimetszett. A ♂ hátulsó lábszárainak a vége lapátszerűen kiszélesedett, csápja viszonylag rövid, a 6. ízig kiszélesedik, a 7. íztől kezdve fonál alakú. Felálló szőrözete fehéresszürke és különösen a hímek homlokán rövidebb. Teste zöldeskék, szárnyfedői többnyire élénkebb kék színűek, a pofák sárgák, a csáp töve sárga, illetve barna. A fej és az előtor pontozása kissé elmosódott, a szárnyfedők ráncolva pontozottak. 5-5,7 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, továbbá Nyugat-Szibériában. A magyarországi középhegységekben mindenütt elterjedt, április végétől június közepéig mogyorón, kökényen, galagonyán és tölgyön található, helyenként gyakori.

Változatai:

1.Teste fekete vagy ibolyásan fénylő feketéskék. Leginkább a hímek közt van fekete, de ♀ is akad ilyen színű. — A Budai-hegyekben nem ritka (= subaudus Pic)
ab. hungaricus Csiki

2. A ♂ szárnyfedőinek végén 1-1 sárga folt van. — Előfordulása Magyarországon is várható
[ab. gynaecoides Roubal]
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)