Fejlődési szakasz: imágó

Fejlődési szakasz: lárva


Az előhát peremének elülső csücske annak szegélyére is kiterjedő jellegzetes folton világos (3. ábra: C). Potroha világos vörösesbarna. A 8. paratergiteken feltűnő hegyes fog van. A csáp 2. íze a leghosszabb, a vége felé megvastagszik, a 3. íz a legvastagabb. A csápdudor hegyes, rajta fogacska nincs, a szem előtti dudor tompa. Az előhát hátul feldomborodik, pereme ferdén felálló; az elöl homorú szélű perem szegélyén szabálytalanul elszórt fogacskák lehetnek. A szélső tarajok csaknem párhuzamosak, a középsők hátul széttartók. A pajzsocska végén harántredők vannak. Félfedője világos, a corium és a membrán vége sötét, néha fekete. A nőstények szárnya is csaknem befedi az ivarszelvényt, amelyen mindkét ivar esetében világos folt van. A connexivumok széie egyenes, a potroh széle fogazott. Sárga lábain világosbarna gyűrűk vannak. 5-6,5 mm.


Egész Európában elterjedt faj, nálunk is gyakori. Lomblevelű fákon él. Imágói áprilistól júliusig repülnek, majd lárváikkal együtt bükk, tölgy, nyír taplógombáin (Fomes) vagy fakéreg alatt találhatók - lapos kéregpoloska


depressus FABRICIUS, 1794
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Magyar név:

lapos kéregpoloska

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Aradus depressus

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- biolib.cz

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region