Leírás

Az előhát hátulsó lebenyei fejlettek (), az összetett szemek között nincsenek feltűnően felálló tövisek. A pontszernek előtt van 1-1 apró tövis. Vörösesbarna. A pajzsocska szegélye elöl begörbült, de hátrafelé csaknem egyenesen fut. Feje valamivel hosszabb, mint amilyen széles, a csápdudorokon erős tövisek vannak. A csáp 2. íze hengeres, töve enyhén ellaposodik. Az előhát oldalsó szegélye fehér, erősen ívelt, az előhát hátrafelé erősen kiszélesedik. Az oldalsó tarajok előrefelé összetartanak, elülső végükön, mely az előhát közepe előtt van, tompa dudor lehet, előttük pedig barna dudor van az előháton. A középső taraj rövid, fehér fogacskák borítják. A pajzsocska tövén levő foltok bársonyos feketék, a középvonalban és a szegélyen levő fogacskák fehérek. A fedő pontozott, a bemélyedések előtt levő fogacskák helyenként olyan nagyok, hogy a pontozottságot elfedik. A hártya az erek között finoman ráncos, opálos barna, az erek sötétbarnák. A connexivumok nem olyan szélesek, mint az előző fajon, belső szegélyüket alacsony taraj jelzi, felületükön tompa, ferdén húzódó dudor van. A sárga combok oldalt enyhén lapítottak, hosszirányban barna csíkokkal. A lábszárak külső oldalán keskeny barázda van. A tor hasoldalának barna csíkjai a potrohon folytatódnak. 5,2-6,1 mm. Mediterrán faj, melynek elterjedési területe északon Csehszlovákiáig, keleten Közép-Azsiáig húzódik. Magyarországon viszonylag gyakori, de elsősorban dombvidékeinken és az Alföld homokos részein elterjedt. Tápnövénye nem ismert. Kifejletten telel át, hazai imágóit április eleje és augusztus közepe között fogták, a legtöbbet június első dekádjában - homoki karimáspoloska lobata (HERRICH-SCHAFFER, 1840)
Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.