Leírás

A nyakhólyag magas, elülső síkja függőleges vagy előredől. Szürkéssárga, tojásdad állat. Fekete fejét a nyakhólyag felülről jórészt eltakarja. Csápja sárgásbarna, 4. íze fekete. Az egész hátoldalt visszahajló végű szőrök borítják. A perem alsó szegélye gyakran 2 homorú ívet alkot. A középső taraj a nyakhólyag mögött erősen felmagasodik. A félfedők hosszanti erei jelentősen kiemelkednek a szárny síkjából. A szegély- és oldalmezó 2-, a középmezó 4-5-soros, ez utóbbi homorú. A cubitus az előhát nyúlványának végénél megtörik. 2,7-3,3 mm.


Elterjedési területe Dél- és Közép-Európa. Nálunk Budapest környékén gyakori, Zamárdiban is előkerült. Életmódja ezidáig tisztázatlan, imágóit áprilistól júliusig gyűjtötték.


gracilis (HERRICH-SCHAFFER, 1830)
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)