Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A nyakhólyag alacsony, elülső síkja hátrahajlik. Széles tojásdad, sárgásbarna állat. Feje sötétbarna vagy fekete, a tövisek barnássárgák. Csápjai szőrösek, barnák, 4. ízük vége fekete. Az előhát fekete, fehér szőrözettel, a tarajok és a nyúlvány töve sötétbarna. A tarajok 1-, a peremek 3-4-sorosak, a peremek alsó szegélye esetleg homorú ívet alkothat. A középsó taraj a nyakhólyag mögött enyhén felmagasodik. A félfedők barnássárgák, néhány ér sötétbarna. A radiusmedia nem emelkedik ki a szárny síkjából, a középmező domború. A cubitus ívelten fut hátra. A szegélymező 2-soros, szemei szabályosak, csak a szárny első harmadánál szabálytalanok, aprók, itt az erek sötétbarnák. A középmezó a legszélesebb részén 7 -8-soros. 2-2,4mm.


Elterjedési területe nem ismert, hazánkból írták le. Nálunk elszórtan többfelé előkerült, legutóbb homokos területről (Csévharaszt) is. Imágóit májustól júliusig fogták.


hermani VÁSÁRHELYI, 1977
Forrás: Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Lasiacantha hermani

Források:

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Társalgás