Leírás

A corium keskeny alapi szegélyének színe sárgától pirosbarnáig változhat. A fejpajzs nem, vagy csak kevéssé rövidebb a pofáknál. Feje elöl nem, vagy csak kevéssé kivágott (3. ábra: C). Fekete. 3,5-4,5 mm.


Csaknem egész Európában, a Kaukázusban, Turkesztánban és Marokkóban fordul elő. Hazánkban ritkább, mint az L. albomarginatus (szerk.: limbosus). Az Alföldről, a Mecsek hegységből és a Dunántúli dombvidékről vannak adataink. Száraz, homokos, lejtős réteken, fűféléken, de különösen a Galium mollugo-n és az Artemisia campestris-en, valamint Juniperus-fajokon található.


Változata:
1. A corium alapja feketén szegélyezett. Fehéres membránja közepén füstszürke.- Igen ritka. Faunaterületünkről csak Orsováról ismert (= concolor M. R.) [ab. fumigatus COSTA]
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó

Fejlődési szakasz: lárva