Fejlődési szakasz: imágó


Az előháton 3 taraj van, a nyakhólyag kiszélesedik (17. ábra). A fej és a csápok vörösesbarnák. A középmező 1-3-, az oldalmező 1-soros. A szegélymezőt 2 sor nagy hálószem alkotja, esetleg középen 1-soros, a szárnyvégeken 3-soros is lehet. Csak teljes szárnyú alakja ismert. 2,9-3,2 mm.


Az egész Palearktikumban elterjedt faj, hegyvidéki. A Magyar-középhegységben több helyen gyűjtötték. Sziklás és száraz lejtőkön, réteken, cserjésekben él. Polifág faj, tápnövényei tövén, meleg időben leveleiken is tartózkodik. Kifejletten telel át.


foliacea (FALLÉN, 1807)
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Magyar név:

leveles csipkéspoloska

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Derephysia foliacea

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region