Leírás

Az előháton 3 taraj van, a nyakhólyag kiszélesedik (17. ábra). A fej és a csápok vörösesbarnák. A középmező 1-3-, az oldalmező 1-soros. A szegélymezőt 2 sor nagy hálószem alkotja, esetleg középen 1-soros, a szárnyvégeken 3-soros is lehet. Csak teljes szárnyú alakja ismert. 2,9-3,2 mm.


Az egész Palearktikumban elterjedt faj, hegyvidéki. A Magyar-középhegységben több helyen gyűjtötték. Sziklás és száraz lejtőkön, réteken, cserjésekben él. Polifág faj, tápnövényei tövén, meleg időben leveleiken is tartózkodik. Kifejletten telel át.


foliacea (FALLÉN, 1807)
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó