Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Nagyobb (2—2,5 mm), hasoldala és hátulsó combjai fekete színűek, szárnyfedői tojásdadok, válluk széles, vállbütykük kiáll, pontozása elöl durva, hátrafelé finomabb és a csúcsnál elmosódott, felülete fényes. Az előtor háta többnyire vörösbarna vagy barna, határozottan fémfényű. Szárnyas. A ♂ elülső lábfejének 1. íze szélesebb, mint a lábszár vége. Utolsó haslemeze domború, az elkülönült csücsöktől éles perem választja el, a csücsök közepe kissé benyomott. A hímvessző az elülső harmadban kissé befűződött, a vége kerekítve kiszélesedik, majd széles ívben elkeskenyedik és hegyes csücsökben végződik (). 2—2,5 mm.

Előfordul csaknem egész Európában, Algériában, Tuniszban és keleten a Kaspi-tó környékéig. Magyarországon szórványosan sokfelé megtalálható, de nem gyakori. Tápnövényei Ranunculus- és Mentha-fajok

Változatai:

1. Olyan, mint a törzsalak, de szárnyatlan, válla keskenyebb, szárnyfedői tojásdadok, vállbütykük lapos. — A törzsalak közt gyakori
ab. declivis Weise

2. A szárnyfedőkön nemcsak a varratsáv sötét, hanem az oldalszegély is. — Gyakoribb, mint a törzsalak
ab. similis Weise
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Longitarsus atricillus

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás