Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az előtor háta alig szélesebb, mint amilyen bosszú, oldala majdnem egyenes. Szárnyfedői kevésbé fénylők, mert a pontok köze elmosódottan recézett. A ♂ elülső lábfejének 1. íze hosszabb és szélesebb, szélesebb, mint a 2. íz. A 2. csápíz olyan hosszú, mint a 3. (). Utolsó haslemeze lapított, középen egész hosszában enyhén benyomott, a végén kis gödörkeszerű bemélyedés van. A hímvessző párhuzamos szélű, a vége felé fokozatosan és felülnézetben majdnem egyenes vonalban elszűkül, a vége hosszan kihúzott és oldalnézetben S-alakban görbült (). 2—2,5 mm.

Dél-európai faj, amely Spanyol- és Franciaországtól Olaszországon át Dalmáciáig fordul elő. Magyarországon a Somogyi-dombvidéken (Siófok), a Velencei-hegyekben (Sukoró), az Alföldön (Alsódabas) és a Bükk hegységben (Nagybérc) gyűjtötték, de igen ritka. Tápnövényei Senecio-fajokból kerülnek ki
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Longitarsus brisouti

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás