Egy rövid felhasználói kérdőív kitöltésére szeretnélek felkérni. Köszönöm, ha időt szánsz rá! Nagyban segíted ezzel az oldal fejlődését, jobbá tételét.

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A szárnyfedők csúcsszegélyéből néhány hosszú pillaszőr ered, különösen hosszú és felkunkorodó a varratszögletből kiálló szőr. Egyszínű vörösbarna, legfeljebb hasoldala sötétebb. Szárnyatlan. Az előtor háta széles, oldala kerekített, nagyon domború, recézett. A szárnyfedők vállszöglete teljesen lekerekített, vállbütyöknek alig van nyoma. Elöl durván és rendezetlenül, a középen túl elmosódva pontozott, tojásdad. A ♂ elülső lábfejének 1. íze erősen kiszélesedett, kétszer olyan széles és hosszú, mint a 2. íz. Utolsó haslemeze középen domború, a kis csücsök közepén gödröcske van. A hímvessző párhuzamos szélű, a vége egyenesen elszűkül, és igen kihegyezett csúcsban végződik (). 1,8-2,5 mm.

Előfordul Európa középső felében Franciaországtól a Kaukázusig, valamint Kelet-Szibériában. Magyarországon a hegy- és dombvidéken elterjedt, de nem gyakori, az Alföldön a mocsaras-lápos helyeken fordul csak elő (Bátorliget, Ócsa). Tápnövénye a Thalictrum flavum (= castaneus Foudr.)

Változatai:

1. Teste gesztenyebarna, csak a szárnyfedők vége világosabb. — Nálunk ritka (Bátorliget)
ab. picinus Weise

2. Szárnyas, válla kiugró, vállbütyke jól határolt. — Előfordul a törzsalak közt, de ritka (Budapest, Magyaróvár, Ócsa)
ab. robustus Weise
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Longitarsus brunneus

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás