Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az előtor háta keskenyebb, nincs kétszer olyan széles, mint amilyen hosszú, szárnyfedői rövid tojásdadok, vállbütykei kiállók. Szárnyas. Feje fekete vagy barna, az előtor háta barnásvörös, szárnyfedői barnássárgák, a varratsávja keskeny és elmosódott, a combok vége és hasoldala sötét. A ♂ elülső lábfejének 1. íze szélesebb, mint a lábszár vége, és majd kétszer olyan széles, mint a 2. íz. Az utolsó haslemez vége nem benyomott, csak a nyúlvány tövében van egy kis gödröcske. A hímvessző keskeny, töve felé a legszélesebb, a végén enyhe ívben elkeskenyedik és lekerekített hegyben végződik (). 1,5—1,9 mm.

Előfordul csaknem egész Európában, nyugaton Írországig, délen Észak-Spanyolországig, valamint Olaszországig és a Balkán-félszigetig, keleten Turkesztánig. Magyarországon is előfordul, de nagyon ritka. Irodalmi adatok szerint Budapesten, Mezőkovácsházán, Pápán, Magyarkanizsán és a Mecsekben fordul elő. Tápnövényei az Echium vulgare és a Pulmonaria officinalis (= viduus All.)

Változatai:

1. Szárnyatlan, válla keskenyebb és vállbütykei lapítottak. — Magyarországon gyakoribb, mint a törzsalak
ab. monticola Kutsch.

2. Szárnyatlan, az előtor háta barnásfekete, a varratsávja széles és eléri a pajzsocskát, oldalszegélye fekete, a fekete sáv hátrafelé kiszélesedik, de a csúcs előtt hirtelen végződik. — Eddig csak Siófokról került elő
ab. Lichtneckerti Kasz.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Longitarsus curtus

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás