Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Homlokdudorai domborúak, ferdén állnak, felső szélüket a homloktól éles vonal választja el. A szemek belső sarkától a csápok tövéhez nem fut éles barázda. Szárnyfedői durván és sűrűn pontozottak, pontozása végig egyforma. Az előtor háta négyszögű, elmosódottan pontozott. A szárnyas forma vállbütyke igen jól fejlett és kiugró, a szárnyatlan formáé lenyomott, alig fejlett. Teste egyszínű élénkebb vörösessárga, fényes, feje és előtora valamivel sötétebb, mint a szárnyfedők. A ♂ utolsó haslemeze középen végig gyengén, a vége felé erősebben benyomott, kétoldalt kissé domború. A hímvessző párhuzamos szélű, a vége ívelten keskenyedik és majdnem derékszögű hegyben végződik (). 2—2,5 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában. Magyarországon ritka, eddig a Dunántúl több pontjáról, valamint a Bükk hegységből és a Gödöllői-dombvidékről került elő. Tápnövényei a Mentha és a Teucrium chamaedrys
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Longitarsus ferrugineus

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás