Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Szárnyfedői finoman és elmosódottan pontozottak, köztereik gyengén recézettek, felülete ezért homályos. Teste szárnyas, sárga, alul is sárga, az előtor háta és a szárnyfedők valamivel világosabb szalmasárga színűek. A felső ajak vége, a csápok vége és a hátulsó combok vége felül olykor barna vagy feketés. A 3 utolsó haslemeze kétoldalt középen gyengén kidudorodik, majd a hátulsó fele gyengén benyomott, az elkülönült csücsök közepén kis gödörkeszerű bemélyedés van (). A hímvessző majdnem párhuzamos szélű, a vége lekerekített hegyesszögben végződik (). 2,5—3,4 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában Franciaországtól Romániáig, a Földközi-tenger mellékén, valamint Algériában és Tunéziában. A Kárpát-medencében a síkságon és a dombvidéken elterjedt, de a ritkább fajok közé tartozik. Tápnövényei a Verbascum phlomoides, de más Verbascum-félék is, valamint a Scrophularia
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Longitarsus foudrasi

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás