Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Szárnyfedői keskenyek és megnyúltak, szárnyatlanok, a vállbütyök lenyomott, válla alig szélesebb mint az előtor háta, közepe felé gyengén kiszélesedik. A szárnyfedők vége széles és egyenkint nagy ívben lekerekített. Pontozása egyenletes és szórt, hátul kissé elmosódott, közterei fényesek. Az előtor háta durván és elmosódottan pontozott. A szemek belső sarkából éles barázda fut a csáp tövéhez. Az előtor háta vörösessárga, szárnyfedői világosabbak, olykor a varrat kissé barna. Feje barna vagy vörösesbarna, a hátulsó combok, valamint a mell és a has fekete. A ♂ utolsó haslemeze középen lapos, a vége harántul benyomott, közepe sima és fényes. A hímvessző a tövén a legszélesebb, az elülső harmadban gyengén befűződött, a vége széles ívben lekerekített (). 1,8— 2,6 mm.

Előfordul Közép-, Dél- és Délkelet-Európában, a Földközi-tenger keleti medencéjében, Kisázsiában, a Kaukázusban, keleten egész Közép-Ázsiáig. Magyarországon főleg a síkságon és az alacsonyabb hegy- és dombvidéken honos, sokfelé előfordul és nem gyakori. Tápnövénye a Convolvulus arvensis
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Longitarsus longipennis

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás