Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A szárnyfedők szegélyén hosszú pillaszőrök vannak, különösen a varratszögletből kiálló szőr hosszú és elálló. A szárnyfedők pontozása nagyon durva és sűrű, válla kerekített, vállbütyke kiálló; szárnyas vagy csökevényes szárnyú. Az előtor háta is durván pontozott. Homloka finoman recézett, fényes. Feje barna vagy fekete, a csáp vége, a hátulsó combok vége, hasa és a szárnyfedők varratsávja, amely azonban sem a pajzsocskát, sem a varratszögletet nem éri el, fekete vagy barna. A ♂ elülső lábfejének 1. íze olyan széles, mint a lábszár vége. Az utolsó haslemez vége középen kissé benyomott. A hímvessző a közepe mögött a legszélesebb, előrefelé nagyon gyengén keskenyedik el, a vége ív alakban hegyes szögben fut össze (). 1,5—2 mm.

Előfordul Közép-Európa hegyvidékén, Észak-Európában és Szibériában, valamint Japánban. Faunaterületünkön a Kárpátokban, valamint az Alföld mocsaras helyein (Bátorliget, Ócsa) és a Magyar Középhegységben (Pilismarót, Bükk hegység) fordul elő, de igen ritka. Tápnövényét nem ismerjük
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Longitarsus longiseta

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás