Megjelent a Magyar Rovartani Társaság legújabb kiadványa Tíz év rovarai címmel.
A könyv elektronikus formában is elérhető.
A szerkesztők köszönetet mondanak azoknak a fotósoknak, akiknek a képeit az izeltlabuak.hu-ról felhasználhatták.

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A csáp 3. íze jelentékenyen rövidebb, mint a 2. íz. Szárnyatlan. Megnyúlt tojásdad, válla lekerekített, vállbütyke lapos. Szárnyfedői elöl meglehetősen durván, sorokba rendezetten pontozottak, hátul a pontozás ritkább és elmosódik. Az előtor háta durván recézett és zsírfényű. Homloka recézett. Csápja rövid és a vége vastag, ízei rövidek. Színe egyszínű vörösbarna. A ♂ elülső lábfejének 1. íze keskenyebb, mint a lábszár vége. Utolsó haslemeze a végén lapos. A hímvessző párhuzamos szélű, a vége ívben elkeskenyedik, és lekerekített hegyesszögben végződik (). 1,2—1,5 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, Franciaországtól a Krím félszigetig. Magyarországon ritka. Eddig Budapest környékéről és a Dunántúl több pontjáról (Zamárdi, Siófok, Magyaróvár, Velencei-hegyek) került elő. Tápnövényei különböző ajakosak (Sideritis, Stachys stb.)
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Longitarsus minusculus

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás