Egy rövid felhasználói kérdőív kitöltésére szeretnélek felkérni. Köszönöm, ha időt szánsz rá! Nagyban segíted ezzel az oldal fejlődését, jobbá tételét.

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Csápjai és lábai teljesen feketék. Teste rövid tojásdad, erősen domború, fényes. Szárnyas, a vállbütyök kiáll és sima, felülete erősen és sűrűn pontozott. Az előtor háta domború, fényes és sima, finoman pontozott. A ♂ elülső lábfejének 1. íze olyan széles, mint a 2. íz, utolsó haslemeze kissé felhajló, végét éles lécecske szegélyezi, a csücsök közepe gödörszerűen bemélyedt. A hímvessző rövid és széles, közepén gyengén befűződött, a végén hirtelen elkeskenyedett, úgyhogy a vége hegyesszögben végződik. 1,5—2,2 mm.

Előfordul Európa középső felében Franciaországtól Lengyelországig, északon a Skandináv-félszigetig, délen a Keleti-Alpok országaiig. Irodalmi adatok szerint Magyarországon is előfordul (Mecsek hegység: Pécs), de ez az adat még megerősítésre szorul. Tápnövényei Urticularia-fajok. Tőzeglápokon biztosan előfordul
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Longitarsus nigerrimus

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás