Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Csápjai és lábai teljesen feketék. Teste rövid tojásdad, erősen domború, fényes. Szárnyas, a vállbütyök kiáll és sima, felülete erősen és sűrűn pontozott. Az előtor háta domború, fényes és sima, finoman pontozott. A ♂ elülső lábfejének 1. íze olyan széles, mint a 2. íz, utolsó haslemeze kissé felhajló, végét éles lécecske szegélyezi, a csücsök közepe gödörszerűen bemélyedt. A hímvessző rövid és széles, közepén gyengén befűződött, a végén hirtelen elkeskenyedett, úgyhogy a vége hegyesszögben végződik. 1,5—2,2 mm.

Előfordul Európa középső felében Franciaországtól Lengyelországig, északon a Skandináv-félszigetig, délen a Keleti-Alpok országaiig. Irodalmi adatok szerint Magyarországon is előfordul (Mecsek hegység: Pécs), de ez az adat még megerősítésre szorul. Tápnövényei Urticularia-fajok. Tőzeglápokon biztosan előfordul
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Longitarsus nigerrimus

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás