Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Csápja teljesen sárga, a hátulsó combok vége fekete. Homlokdudorai élesek és a homlok többi részétől felül finom harántvonal választja el, homloka recézett. Az előtor háta recézett és pontozott. Szárnyatlan, válla lekerekített, vállbütyke teljesen lapos. A szárnyfedők csúcsa egyenkint szélesen lekerekített, felülete kuszáltan, finoman és ráncolva pontozott, a csúcsa felé elmosódott. Színe sötét gesztenyebarna vagy szurokbarna és fénylő, a szárnyfedők oldalszéle és csúcsa világosabb. A ♂ elülső lábfejének 1. íze gyengén kiszélesedett, kétszer olyan hosszú, mint amilyen széles. Utolsó haslemeze a vége előtt középen gyengén benyomott. A hímvessző széles és párhuzamos szélű, a vége enyhe ívben fokozatosan elszűkül, és középen lekerekített hegyben végződik (). 2—2,3 mm.

Előfordul a Keleti-Alpok és a Kárpátok területén. Faunaterületünkön Szlovákiából (Párkány, Zobor) és Kárpátukrajnából (Pietrosz) ismeretes. Magyarországról még nem mutatták ki, de előfordulása várható. Tápnövényei a Pulmonaria officinalis és a Symphytum tuberosum
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Longitarsus pallidicornis

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás