Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Elülső és középső combja a közepéig sötétbarna vagy feketés, hátulsó combja fekete, a csáp töve sárga, a vége fekete. Szárnyas, válla széles, vállbütyke kiálló. A szárnyfedők pontjai a szegélyig határozott sorokba tömörülnek, a pontozás oldalt sem durvább és nem rendezetlen, közterei kuszáltan ráncoltak, hátul a pontozás elmosódott. A ♂ elülső lábfejének 1. íze szélesebb, mint a lábszár, utolsó haslemeze középen enyhén benyomott. A hímvessző keskeny, a vége lándzsa alakú és hegyes (). 1,4—1,7 mm.

Előfordul Nyugat- és Közép-Európa déli felében, valamint Algériában és a Kaukázusban. Magyarországon ritka, eddig csak a Mecsek hegységből (Pécs), a Somogyi-dombvidékről (Balatonlelle), Budapest környékéről és a Zempléni-hegyekből (Tolcsva) ismerjük. Tápnövényét nem ismerjük (= rectilineatus auct.)

Változata:

1. Szárnyatlan, válla keskeny, vállbütyke lapos, szárnyfedői tojásdadok. — Eddig csak Horvátországból került elő, de közelebbi lelőhelyét nem ismerjük. Előfordulása másutt is várható
[ab. Kaufmanni Kasz.]
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Longitarsus rectilineatus

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás