Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Világos sárgásbarna, a feje, a melle, a hasa és a hátulsó combjai vörösbarna színűek. Az előtor háta sűrűn és erősen ráncolva pontozott, pontozása némelykor finomabb és szórtabb. Szárnyfedői sűrűn, erősen, a varrat mellett sorokba rendezetten pontozottak, közterei domborúak, válla laposan lekerekített, vállbütykei alig állnak ki. Teste szárnyatlan. A ♂ utolsó haslemezének a végén nagy, lapos, ovális bemélyedése van. A hímvessző párhuzamos szélű, a vége kerekített és majdnem tompaszögű csücsökben végződik (). 1,8—2,7 mm.

Előfordul Európa középső felében Angliától a Kaukázusig, északon a Skandináv-félsziget déli részéig, délen Dél-Franciaországtól Bulgáriáig, valamint Turkesztánban és az Amur vidékén. Magyarországon a síkság és a dombvidék mocsaras, vizenyős helyein szórványosan sokfelé előfordul, de ritkább. Tápnövénye a Calystegia sepium

Változata:

1. Teste szárnyas, a szárnyfedők vállbütyke jól fejlett. — Magyarországon igen ritka (Törökbálint)
ab. profugus Weise
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Longitarsus rubiginosus

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás