Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Szárnyfedői egyenletesen boltozottak. Szárnyatlan. A szárnyfedők pontozása nagyon finom és elmosódott, fényes és sima. Színe világos sárgásvörös, olykor áttetsző, hasa sötét is lehet. A ♂ 1. lábfejíze az elülső lábon alig kiszélesedett; utolsó haslemeze középen keskenyen és gyengén, a vége erősebben benyomott. A hímvessző középen párhuzamos szélű, a végén kiszélesedik és lekerekítve elszűkül, kis hegyben végződik (). 1,8—2,4 mm.

Előfordul csaknem egész Európában, Kisázsiában, a Kaukázusban, valamint Közép-Ázsiában és Szibériában. Magyarországon elterjedt és gyakori. Tápnövényei különböző fészkesvirágú növények (Eupatorium, Chrysanthemum, Achillea, Artemisia stb.)

Változata:

1. Szárnyas, vállbütyke jól fejlett. — A törzsalakkal együtt fordul elő, de sokkal ritkább
ab. perfectus Weise
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Longitarsus succineus

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás