Leírás

Az előhát elülső részén oldalt nincs perem. A 2. csápíz alig vagy nem hosszabb, mint a 3. íz, rövidebb a 4. íznél. Sötétbarna, tompán fénylő tojásdad, lábai viszonylag hosszúak. Előháta magas trapéz alakú. A félfedő sötétbarna, a fedő szegélye és a hártya egy kicsit világosabb. 1,7-1,9 mm.


Egész Európában és Észak-Afrikában elterjedt faj, amely hazánkból csak Simontornyáról került elő. Különbözö fák elváló kérge alatt, kérgén vagy gyökerei között, illetve hímje moha és fűcsomók között él. Imágói nyáron rajzanak.


Myrmedobia coleoptrata (FALLÉN, 1807) ♂ akt.: Loricula coleoptrata ♂ - szerk.
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)
A félfedő megrövidült, nem különül fedőre és hártyára, de a potrohot teljesen vagy csaknem befedi. Bogarakhoz hasonló apró poloskák (37. ábra). A félfedők együtt nincsenek olyan szélesek, mint az előhát. A pajzsocska rendszerint feketésbarna, a félfedők ugyanolyan fényesek vagy fényesebb ek, mint az előhát vagy a fej. A félfedők rendszerint befedik a potrohot. Hátoldala vöröses sötétbarna, világos szőrzet borítja, amely az előhát és a pajzsocska hátsó részén és a félfedőkön sűrű. 1,5 mm.

Myrmedobia coleoptrata (FALLÉN, 1807) ♀ akt.: Loricula coleoptrata ♀ - szerk.
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)