Leírás

2 mm-nél hosszabb. Feje jóval hosszabb, mint amilyen széles. Erősen megnyúlt testű, vöröses színű. Feje, előháta, lábai és a fedők vége vörös. Csápja barnás, 2. íze hosszabb, mint amilyen széles a feje az összetett szemeknél. Előháta trapéz alakú, oldalsó szegélye ívelt, és középtől hátrafelé erősebben szélesedik. Félfedője füstszínű, a fedő vöröses foltja előtt világos. A hártya középen szélesebb, mint az előhát.


Egész Európában elterjedt faj, néhány példánya előkerült hegyvidékeinkről is. Atkákkal, pajzstetvekkel táplálkozik.


elegantula (BAERENSPRUNG, 1858) ♂
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)
1,5 mm-nél hosszabb. Előháta hosszabb, mint amilyen széles (35. ábra: B). Sárgás- vagy vörösesbarna, potroha fénylő barnásfekete. Csápja barna, a 2. íz töve világos. Félfedői keskenyebbek, mint az előhát. Potroha erősen kiszélesedik, szélesebb, mint amilyen hosszú.

elegantula (BAERENSPRUNG, 1858) ♀
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)