Fejlődési szakasz: imágó


Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
Az előhát hátulsó szegélye kb. másfélszer olyan széles, mint az elülső szegélye, az oldala homorúan ívelt. Nyújtott tojásdad, feketésbarna, félfedői nagyok (36. ábra). A hártya kivételével egész testét ritkásan álló világos szőrök borítják. Az előhát trapéz alakú, elülső csücske lekerekített. A fedő külső szegélye és a vége sötétbarna, a többi része szürkésbarna. Lábai sötétbarnák. A csáp 2. íze rövidebb, mint a fej szélessége az összetett szemeknél, rövidebb, mint a 4. íz. 2-2,3 mm.

Észak- és Kelet-Európában honos, faunaterületünkön a Kárpátokban és Budapesten fogták. A nőstény nedves mohatelepekben él, a hím röpköd, s másfajta növényzeten is előfordul. Valószínűleg pete állapotban telel át, imágói nyáron rajzanak [= tenella (ZETTERSTEDT, 1838)]

Myrmedobia exilis (FALLÉN, 1807) ♂ akt.: Loricula exilis ♂ - szerk.
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)
Az előhát oldalai hátul párhuzamosak vagy előrefelé enyhén széttartanak (35. ábra: C). A csáp 4. íze kb. 1,4-szer olyan hosszú, mint a 2. íz. Sötétbarnán fénylő, hátoldalát ritkás fehér szőrzet borítja. Feje vörösesbarna, lábai sárgásbarnák. Előhátának szélén elöl perem van. A potroh alakja felülről nézve csaknem szabályos kör. 1,4-1,6 mm.

Myrmedobia exilis (FALLÉN, 1807) ♀ akt.: Loricula exilis ♀ - szerk.
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Tudományos nevek:

Loricula exilis

Források:

- faunaeur.org

- biolib.cz

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Myrmedobia exilis

Források:

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region