Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A fejtető a homlokdudorok harántbarázdája mögött igen finoman rovátkolt és pontozott, nagyon finoman és szórtan szőrözött. A ♂ feje a szemekkel együtt, amelyek félgömb alakúak, szélesebb, mint az előtor háta. Az előtor hátának oldalai majdnem egyenesek, felülete lapos (), csápja sokkal hosszabb, mint a teste. A ♀ feje keskenyebb, az előtor háta igen széles és rövid, oldalai egyenletesen íveltek, felülete alig észrevehetően pontozott. 4—5 mm.

Előfordul a Keleti- és Déli-Kárpátokban, valamint Magyarországon a Mecsekben (Pécs: Misina) és Harkányfürdőn, de nagyon ritka
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Luperus rugifrons

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás