Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Szárnyfedői durván pontozottak, a pontok köze sima és fényes. Felülete ércfényű kék vagy zöld, feje és a hasoldala, valamint a csápja fekete, de a csáp 3 tőíze barnásvörös, olykor felül fekete foltos. Lábai sárga színűek, de a combok töve, valamint lábfejízei, vagy a lábfej vége fekete, olykor a középső és hátulsó lábszár vége is füstszínű. 3,5—5 mm.

Előfordul Közép-Európa hegyvidékein, a Kaukázusban és Szibériában. A Kárpátokban igen elterjedt és helyenkint közönséges. Magyarországon ritka, eddig csak a Kőszegi-hegyekből került elő. Siófokról is van adatunk, de ez még újabb megerősítésre szorul. Tápnövénye az Alnus viridis (= coerulescens Duftschm.)

Változata:

1. Az előtor háta barna, szélei sárgásvörösek. — Előfordul a törzsalakkal együtt (Besztercebánya, Alacsony-Tátra)
[ab. varicollis Weise]
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Luperus viridipennis

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás