Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az előhát és a fej a finom, ezüstös, fekvő szőrözete mellett felálló, hosszú, fekete szőrözettel; ez utóbbi oldalról nézve látható jól. A 2. csápíz másfélszer hosszabb a szemek fejtetőn mért legnagyobb távolságánál. Fekete, lapos testű, tojás alakú állat. A fej elülső része és a combok háti felülete, a lábszárak töve és a vége, az 1. csápíz háti felülete világos színezetű. A 2. lábfejíz fehér. A szárnyak majdnem teljesen feketék, csak néhány világos foltjuk van (), vagy teljesen feketék (). 4,5-6,8 mm.

Európában a legdélibb területek kivételével mindenütt megtalálható, Szibériában és Japánban is él. Hazánk földrajzi szélességében hegyvidéki faj. Faunaterületünkön a Kárpátok, valamint e nagy hegyek lába mentén elterülő területek néhány pontjáról ismerjük. Hazánkban még nem találták, hegyvidékeinken előkerülése lehetséges. Hegyi patakok és folyók partja mentén kavicsok vagy kövek alatt található (= gracilipes JAK.)

[scotica CURT.] akt.: [Macrosaldula scotica] - szerk.
Megjegyzés: Jelenleg a Macrosaldula a genus alá tartozik. A füzetben Saldula genus alatt szerepelt.
Megjegyzés: Kimutatták Magyarországról. Lásd Pericart (1990), KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152. - szerk.
Forrás: Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.

Források

Tudományos név:

Macrosaldula scotica

Források:

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Társalgás