Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Mesocoriumán hosszú, felálló, fekete szőrözet nincs. Valamivel nagyobb faj. Sötét színű, lapos testű állat, az 1. csápíz háti felülete és a fej elülső részének jelentős felülete világos. Lábai feketék, a combok háti felületén fehér csíkok vannak, a lábszárak végei és a 2. lábfejízek világosak. Az exocorium töve és közepe fekete, a többi rész világos. A mesocorium elején nagy, a disztális vége táján 2 kisebb folt világos, a clavus csúcsa közelében apró világos folt van (). A sötét példányokon a foltok terjedelme és száma redukálódik (). A membrán sötétbarna, erei feketék. 4,5 - 6,3 mm.


Európában, Észak-Afrikában és Kisázsiában él. Faunaterületünkön főként a magas hegyekből került elő. Hazánkban egyetlen lelőhelye ismeretes: Szentendre. Hegyipatakok mentén, nagy parti kövek alatt található (= fenestrata JAK., nigricornis REUT.)


variabilis H.-SCH. ssp. variabilis H.-SCH.
akt.: Macrosaldula variabilis
Megjegyzés: Jelenleg a Macrosaldula a genus alá tartozik. A füzetben Saldula genus alatt szerepelt.
Forrás: Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.

Források

Tudományos név:

Macrosaldula variabilis

Források:

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Társalgás