Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A szárnyfedők szegélye sárga. Az előtor elülső szegélye és a pajzsocska aranysárga szőrökkel sűrűn fedett. Előtora teljesen lapos és négyszögű (6. alnem : Listromeloë REITT). - Feje és előtora sima, fénytelen, rendkívül finoman és sűrűn pontozott, közte szórtan nagyobb, ugyancsak finom pontokkal. Szárnyfedőin elmosódott, finom, hosszirányú ráncozás van. Teste fekete, a csápok és a lábak szőrözete kék. 16--40 mm.


Előfordul Franciaországtól a Szovjetunió déli feléig. Faunaterületünkön a Kis- és Nagyalföldön, továbbá az Erdélyi medence egyes pontjain fordul elő. Tavasszal (IV-V.) legelőkön, utak szélén, árokpartokon helyenként nem ritka- Magyar nünüke


hungarus SOHRK.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1956): Felemás lábfejízes bogarak III. – Heteromera III. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

magyar nünüke

Forrás:

- Dr. Kaszab Zoltán (1956): Felemás lábfejízes bogarak III. – Heteromera III. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Tudományos név:

Meloe hungarus

Forrás:

- Dr. Kaszab Zoltán (1956): Felemás lábfejízes bogarak III. – Heteromera III. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Társalgás