Leírás

A mellközép nyúlványa kicsi, úgy mint a P. angustata Germ.-nél (), nem vagy alig halad túl a mellközép elülső szegélyén, igen erősen pontozott, csúcsi széle szegélyezett, szőrözete sűrű és durva () Fénytelen zöld, szárnyfedői és rendesen előtora is fehér foltocskákkal. Alul fényes zöld, a szárnyfedők varrat melletti bemélyedése gyenge, egész felülete a pajzsocska környékétől eltekintve igen sűrűn, finoman és egyszerűen (nem patkószerűen) pontozott (). 15-22 mm.

Európai és nyugat-ázsiai faj, nálunk elterjedt és közönséges, legtöbbször a bogáncsfélék virágain található. (V.-VIII.) (= viridis Fabr.)

hungarica Herbst

Változata:
1. Szárnyfedői fehér foltocskák nélkül. - A törzsalak között, igen ritka - ab. unicolor Endr.
Dr. Endrődi Sebő: Fauna hungariae 12. füzet Lemezescsápú bogarak - Lamellicornia

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó