Leírás

Előháta alig szélesebb, vagy legföljebb másfélszer olyan széles, mint középen mért hossza; 7 mm-nél nem kisebb. Teste megnyúlt, oldalai majdnem párhuzamosak (10. ábra). Hátoldala sima, fényes, halványsárga. Előhátát sűrű, sötétbarna hálózat tarkázza, s róla elszórtan hosszú, vékony szőrök erednek; clavusának töve sárga. Rövid szárnyú alakja eddig nem ismeretes. Lábai halványsárgák. A hím palája ár alakú, kb. 2,5-szer olyan hosszú, mint a lábszára. Középső lába lábfejének csúcsát barna gyűrű veszi körül, karmai jóval rövidebbek, mint a lábfejíz. A nőstény potrohának hasoldala világossárga, a hímeké sötétebb, barnás. Az egyetlen európai búvárpoloska-faj, amelynek jobb parameraja hiányzik. 7-7,5 mm.


Pontornediterran faj. Magyarországon már sokfelé gyűjtötték, de törnegesen csak egy-két helyről került elő. Kimondottan síkvidéki állat. Csak állóvizekből ismerjük, főleg tavak parti övéből, holtágakból; szikes vizeinkben is él. Este gyakran repül fényre (= Frivaldszkyi HORV.)


Rogenhoferi FIEB. akt.: rogenhoferi
Soós, Á. (1963): Poloskák VIII. - Heteroptera VIII.: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)