Leírás

A fejtető teljesen világos színű, hosszanti fekete csíkok nélkül. A teljes szárnyú alak előhátának proximális része sötétbarna, szárnya az előző fajéhoz hasonló. A hátoldal, a szárnyatlan alak előháta is szalmasárga, a szelvényhatárok rendszerint egészen világosak, legfeljebb halvány sárgásbarna árnyalattal. Hasoldala sárgásfehér, sűrű, finom szőrözettel fedett. 2,25-3 mm.


Faunaterületünkről Püspökfürdőről írták le, máshonnan azóta sem került elő. Melegvízi endémikus faj.


Megjegyzés: hazai előfordulásáról lásd: B. Kiss (1999): Mesovelia thermalis, a new semiaquatic bug in the Hungarian fauna (Heteroptera: Gerromorpha) - Folia entomologica hungarica 91: 65-66. - szerk.

[thermalis HORV.] akt.: thermalis - szerk.
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)