Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A fejtető elülső, a harántbarázda előtt levő része nem feltűnően domborúbb a hátulsó résznél. A lábakon és csápon halványbarna gyűrűzet van vagy még ez is hiányzik. A bűzmirigy csatornájának vége erősen hátrafelé görbül. A következő fajnál (annulosus - szerk.) valamivel nagyobb, sárgás színű állat. Világos fején 5 hosszanti, sötétbarna sáv van, 1 a fej alsó középvonalában, 1-1 a toroktól, illetve az összetett szemektől halad kétoldalt hátrafelé. Előháta hátul feldomborodik, kiemelkedő hátulsó sarkai közt középen is dudoros. A combok vége erősen megvastagszik, világos. A pajzsocska nyúlványa erős. A félfedők egyszínű áttetsző sárgásbarnák, a fedő erein barna foltok lehetnek. A potroh hátoldalán pirosas foltok vannak. 8-9,5 mm.


Mediterrán faj, elterjedési területének északi határa hazánkban van. Magyarországon eddig egyetlen példányt fogtak, a múlt század végén Budapesten. Tápnövénye a borzas füzike (Epilohium hirsutum). Életmódja ismeretlen.


meridionalis COSTA, 1838
Forrás: Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.

Források

Tudományos név:

Metacanthus meridionalis

Források:

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Társalgás