Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírások

A félfedők csúcsi mezőjének szőrözete ritkább (), a szőrök száma nem éri el a negyvenet. A szőrözet sűrűsége változó, általában feltűnően ritkább, mint az előző fajé. A szőrök rendszerint apróbb- nagyobb szürke foltok közepéből erednek. Ezek a foltok gyakran a félfedők külső felének egész felületén megtalálhatók, máskor a csúcsi mezőre szorulnak vissza, igen ritkán teljesen hiányzanak. A félfedők ereit rendszerint sötét behintés kíséri. A toroktájék fekete középsávot, vagy ék alakú foltot visel, igen ritkán szinte teljesen világos, máskor azonban teljesen fekete. Előháta valamivel keskenyebb, mint az előző fajé. (ferus - szerk.) Színezete eléggé változó, az előző fajéhoz hasonló, de valamivel sötétebb. Teljes szárnyú alakja közönséges, rövid szárnyú alakja igen ritka. Az itt következő két faj nőstényeit nem tudjuk szétválasztani. A punctatus COSTA első csápíze valamivel hosszabb, a különbség azonban olyan kicsiny, hogy nem teszi lehetővé a két faj elkülönítését. 7 - 8,5 mm
pseudoferus REM. ♀ és punctatus COSTA ♀
Forrás: Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.
A paramer korongja közel félkör alakú (), alig hosszabb, mint amilyen széles, sokszor szélesebbnek látszik, mint amilyen hosszú. A nyél az előző fajokénál terjedelmesebb. A csúcsi visszahajló képlet mögött kicsiny kiemelkedés van, amely azonban nehezen vehető észre. Színezete az előzőével (punctatus - szerk.) megegyező és a nőstényéhez hasonló. 7-9,5 mm.

Európai faj, a kontinens déli részén az Azori-szigeteken, Kisázsiában és Északkelet-Iránban alfajai helyettesítik. Európában, így hazánkban is a legelterjedtebb és a legközönségesebb Nabis-faj. Hazánk minden tájegységében közönséges. Lágyszárú növényeken, füves helyeken, lucernásokban és egyéb kultúrnövények állományában egyaránt megtalálható. Hasznos ragadozó, tömeges jelenléte miatt különösen lucernásainkban jelentős. Áprilistól november végéig gyűjtötték. Imágó alakban telel, évente 1 nemzedéke fejlődik. Május közepén, július végén és szeptember közepén a legtömegesebb


pseudoferus REM. ♂
Forrás: Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.

Források

Magyar név:

mezei tolvajpoloska

Forrás:

- Vásárhelyi-Csiby: Kabócák, bodobácsok (Búvár zsebkönyv)

Tudományos név:

Nabis pseudoferus

Források:

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Vásárhelyi-Csiby: Kabócák, bodobácsok (Búvár zsebkönyv)

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Társalgás