Leírás

rövid szárnyú alakja = formae micropterae:

Teste keskenyebb, valamivel több mint kétszer olyan hosszú, mint amilyen széles. Előháta nincs háromszor olyan széles, mint amilyen hosszú. Szeme alkoholban is téglapiros marad. Coriumának közepén a foltok sohasem olvadnak össze egységes harántsávvá, még a legsötétebb példányokon is külön maradnak. Szárnya hosszabb, legalább a 7. potrohszelvényig ér. A hím 5. potroh-hátlemezének oldalsó nyelve félhold alakú (9. ábra: I). Jobboldali paramerája (9. ábra: G) hajlott,, a baloldali (9. ábra: H) paramera nyelének csúcs előtti bemetszése éles, nyeregszerű. ♂, ♀ = 1,78 (1,62-2,03) mm.


Angliát és a Skandináv félszigetet nem számítva egész Európából ismeretes, a nem legközönségesebb hazai faja. Magyarországon a Dunántúlon nagyon gyakori, közönséges, ellenben az Alföldről eddig egyetlen lelőhelye sem ismeretes. Álló- és folyóvizekben egyaránt otthonos. A nem egyetlen európai faja, amely nagy folyókban is található (= perplexa HORV., nanula HORV.)


griseola HORV.

teljes szárnyú alakja = formae macropterae:

Színezete általában sötétebb, coriumának közepén levő foltok elkülönültek, nem alkotnak összefüggő sávot. A hím 5. potroh-hátlemezének oldalsó nyelve és paramerái mint 9. ábra: G-I. ♂, ♀ = 2,05 (1,94- 2,15) mm
Soós, Á. (1963): Poloskák VIII. - Heteroptera VIII.: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)